Mjukvarukompetens för era behov

Vi är ett professionellt företag som jobbat med utveckling av mjukvaror inom en mängd branscher i över två decennier.

Om oss

Efter nästan tjugo års arbete på produktbolag i roller som utvecklare, systemarkitekt, affärsutvecklare och utvecklingschef grundade Stefan Johansson 2018 Solid Invention AB. Tanken om att starta ett bolag föddes dock nästan ett decennium tidigare och företagets namn är sprunget ur idéen att göra något färdigt av en tanke.

Namnet Solid Invention anspelar på den färdiga, solida, produkten – uppfinningen som gick från idé till färdig produkt. Solid Inventions första logo var en tänd glödlampa, som sedemera byttes ut till kugghjulen som symboliserar delprocesser som hakar i varandra.

Bolaget har sedan starten haft fokus på att hjälpa små och medelstora företag att utveckla och optimera sin verksamhet kring produktutveckling.


I nära samarbete med kunden fokuseras arbetet på att utifrån kundens unika förutsättningar utveckla och förädla såväl processer som produkter. Med kompetens och erfarenhet av alltifrån det ingenjörsmässiga arbetet bakom utveckling till affärsstrategiska frågor erbjuder Solid Invention sina kunder en helhetssyn – och en känsla för detaljer. Regulatoriska frågor eller ”bits n bytes” - Solid Invention ser hela spannet från ax till limpa.

Varför ska ni välja oss? För erfarenhet är dyrköpt

Vi vet, för vi har köpt mjukvaror, beställt mjukvaruprojekt, outsourcat produktutveckling runtom i världen med mera. Varje affär har gett erfarenheter och vår affärsidé är att förbättra Er affär gällande mjukvaror genom att erbjuda denna erfarenhet.

 • Behöver ni en chefskompetens?

  Är ni i behov av en interimslösning för en chefsposition - vi åtar oss ett flertal olika uppdrag inom chefsområdet hos produktbolag.

 • Vi kan komma in och hjälpa till med kravställning, oberoende granskning av offerter, designförslag mm.

 • Inom företaget finns väl dokumenterad erfarenhet om framtagning av tekniska filer för medicintekniska produkter inom MDD, MDR, IVDD samt IVDR. Denna gedigna erfarenhet finns tillgänglig för er inför, eller under, ett produktframtagande. För våra klienter har detta historiskt gett avkastning i projekten.

 • Produktstrategi, affärsutveckling, personal, rekrytering av IT-personal, inköp av tjänster mm är något vi arbetat med under många år och kan avlasta, stötta och mentorera en ledningsgrupp, affärsstrategisk grupp eller en IT-avdelning.

 

Tjänster

Mjukvara

Söker ni en erfaren systemarkitekt eller ytterligare en utvecklare till ert team? Behöver ni hjälp med produktifieringen och stöttning i arbetet kring att leda och utveckla en utvecklingsorganisation? Solid Invention erbjuder tjänster inom produktutveckling, projektstyrning, ledningsstyrning och affärsutveckling.

Solid Invention har hjälpt kunder med stöttning av både ledningsgrupper och utvecklingsteam. Vi har också även bistått med outsourcing av utveckling, återtagande av outsourcad utveckling samt att optimera redan outsourcad utveckling. Med hjälp av Solid Invention sparar ni tid och arbete genom att ta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Solid Invention har gedigen kompetens inom:

 • Mjukvarautveckling
 • Affärsutveckling
 • Projektledning
 • Management/Ledningsarbete
 • Budget och rekryteringsprocesser

Medicinteknik

Står ni redo att börja resan med att utveckla CE-märkta mjukvaror, eller har ni produkter där ni behöver stöttning och en extern genomlysning? Medicintekniska mjukvaror kräver en utvecklingsprocess som är säker och uppfyller alla krav på dokumentation som olika regelverk ställer. Solid Invention erbjuder ett gediget kunnande med över tio års erfarenhet av gällande standarder och har praktisk erfarenhet av de utmaningar och möjligheter som medicintekniska mjukvaror inbegriper.

Med en erfaren och pragmatisk syn hjälper vi er att skapa en effektiv och säker process som uppfyller alla de krav som regelverken ställer. En lösningsorienterad inställning tillsammans med förståelse för affärsvärdet i att nå ut till marknaden kombinerat med en korrekt dokumentation ser vi som nyckeln till framgång. Vi kan även hjälpa er i riskhanteringsprocessen i allt från uppsättande av rutiner för riskhantering till att moderera och leda riskanalyser. Särskilt kan vi bidra med riskhanteringen runt mjukvaror.

Solid Invention har kompetens inom följande standarder:

 • IEC 62304
 • IEC 62366
 • ISO 13485
 • ISO 14971

Team

Stefan Johansson

Chief Executive Officer

Stefan har lång erfarenhet av mjukvaruindustrin, inklusive affärsområden såsom medicinteknik och säkerhet.

Stefan är även ägare och VD för Solid Invention AB och har flertal engagemang och uppdrag inom produkt- och utvecklingsledning.

Rasmus Larsson

Systemutvecklare

Rasmus har lång erfarenhet av produktutveckling inom webb-tekniker och .NET. Primärt jobbar Rasmus med UI/UX samt frontend-utveckling och har bedrivit projekt rörande lösningar inom bank och försäkring, medicinteknik och IT-säkerhet.

Kontakta oss

stefan@solidinvention.se